SPRAWMY, ŻEBY KAŻDE MIEJSCE, W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ DZIECI BYŁO DOBRE DLA ICH ROZWOJU!

 

 

 

 

Obecne standardy jakości żłobków dotyczą jedynie spraw technicznych, sanitarnych, norm budowlanych oraz norm żywieniowych. Nie obejmują obszarów kluczowych dla wszechstronnego rozwoju dziecka, takich jak: relacje dziecka z opiekunem, sposoby/metody wspierania rozwoju, propozycja edukacyjna, relacje z rodzicami. A to właśnie te sprawy decydują, czy dziecko będzie w żłobku szczęśliwe i czy rodzice będą mieli pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach.

Program jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez nas problemy związane z usługami opiekuńczo-edukacyjnymi dla najmłodszych dzieci, takie jak:

  • niskie zaufanie rodziców do opieki pozarodzinnej;
  • brak wiedzy pracodawców i urzędów jak wprowadzać nowe usługi dla małych dzieci;
  • niska świadomość rodziców oraz władz, jak pobyt w dobrych placówkach zwiększać szanse edukacyjne dzieci.

Obszar terytorialny
Cała Polska

Cel
Długofalowym celem programu jest poprawa jakości żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Chcemy, żeby każda gmina w Polsce, która zgodnie z tzw. Ustawą żłobkową nadzoruje wczesnodziecięce placówki opieki i edukacji, wiedziała jak to robić,  dostała narzędzia wspierania jakości  tych placówek. Z kolei każda instytucja opieki i edukacji małych dzieci prywatna lub publiczna mogła samodzielnie przeprowadzić  autoewaluację jakości we wszystkich wymiarach.

Działania
W ramach programu przewidzieliśmy następujące działania:

  • badanie świadomości i potrzeb rodziców, kadry pracującej w żłobkach oraz przedstawicieli samorządów w zakresie jakości opieki i edukacji małych dzieci,
  • analiza doświadczeń zagranicznych  w zakresie standardów wczesnodziecięcej opieki i edukacji
  • stworzenie standardów jakości wraz ze wskaźnikami
  • publikacja poradnika zawierającego wypracowane  standardy
  • stworzenie strony internetowej www.najmlodsi.org.pl zapewniającej dostęp online do wypracowanych standardów
  • zorganizowanie konferencji upowszechniającej wypracowane standardy

Do pobrania:

Folder                                                    Poradnik                                                  www.najmlodsi.org.pl

                            

Kontakt
frd[at]frd.org.pl